Vandaag zijn wij open van 09:00 tot 22:00

Goudse Houtsingel 101, Gouda

FNRS Wedstrijden

Algemene informatie

De Goudse Manege is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Iedere maand organiseren wij op de zondag FNRS-proevendagen voor de jeugd en op diverse zaterdagavonden voor de volwassenen. Dit zijn F-proeven(dressuur), vaardigheids-proeven en springwedstrijden. Wij verrijden deze volgens het FNRS reglement en er wordt door een officiële FNRS jury beoordeeld, zodat jouw niveau erkend wordt op alle bij de FNRS aangesloten ruitersportcentra. Het behaalde niveau wordt vastgelegd in je Ruiterpaspoort. Deelnemen aan de F-proeven mag zodra je twee Kennismakingsproeven met voldoende resultaat gereden hebt. Zie ons lesplan. Als je bij ons komt rijden, maar al ervaring hebt, zal jouw instructeur je inschalen in het juiste niveau. Of je nu wel of niet wilt strijden voor de prijzen, deelnemen is leuk omdat je een terugkoppeling krijgt aan welke vaardigheden je nog extra moet werken.

Houd de agenda op onze website in de gaten om te zien wanneer er F-proeven zijn en hoe je kunt inschrijven voor de F-proeven.

Uitleg FNRS proeven

Deze proeven zijn speciaal door de FNRS ontwikkeld voor ruiters zonder eigen paard of pony, die in het bezit zijn van een ruiterpaspoort en rijdt op een bij de FNRS manegebedrijf . De proeven mogen dus op verschillende paarden gereden worden. Bij deze proeven wordt tot en met de F8 door de jury gekeken naar de ruiter en vanaf de F9 wordt er een begin gemaakt met het beoordelen van ruiter en paard ( combinatie). Er wordt onder andere gekeken of de ruiter de hulpen op de juiste manier geeft. Alleen de ruiter wordt beoordeeld.

Theorie bij het diploma

Bij de even proeven, tot en met de F12, moet een theorie-examen afgelegd worden om een diploma te kunnen behalen. Zo’n examen bestaat uit 10 vragen waarbij de ruiter steeds kan kiezen uit 3 antwoorden. Als de ruiter voldoende vragen goed heeft beantwoord (maximaal 3 fouten) en voor de bijbehorende F-Proef in totaal voldoende promotie punten heeft behaald, slaagt hij voor zijn theorie-examen en behaalt hij zijn diploma. Vervolgens kan de ruiter doorgaan in de volgende klasse. In het FNRS Handboek “Leer paardrijden met plezier” (brons) staan de theorie en allerlei andere informatie. Het proevenboek is ingesloten in het handboek. Het boek is verkrijgbaar bij ons op de manege. In dit boek staat onder de groene hoofdstukken rijtechniek dressuur alles wat ook terug komt in het theorie examen.

FNRS proeven \ Promotiepunten

Een promotiepunt kan verdiend worden wanneer je voldoende punten hebt behaald in een proef. Wil je direct weten hoe dit werkt? Kijk dan in de tabel om te zien hoeveel promotiepunten je nodig hebt in verschillende klassen om te mogen ‘promoveren’. Ook kun je in de tabel zien wanneer je een diploma behaalt en waar een theorie examen gedaan moet worden. De eerste beoordelingspunten gaan over de rij-opdrachten. De laatste 10 beoordelingspunten van een proef zijn altijd hetzelfde en gaan over de ruiter zelf. De jury krijgt een protocol met alle onderdelen van je proef. Op dit protocol worden naast de punten ook opmerkingen genoteerd. Zo kan je aan de hand van je protocol zien wat goed is gegaan en waar je juist nog hard aan moet werken. Elk behaalde promotiepunt wordt door de jury in het ruiterpaspoort afgestempeld. Het is daarom ook erg belangrijk dat je die bij je hebt op de dag waarop je een proef moet rijden. De FNRS-proeven worden beoordeeld door speciaal opgeleide FNRS-juryleden. Zo zal een ruiter die op het verkeerde been lichtrijdt in de F2 daar nog geen aftrek voor krijgen, maar in de F8 natuurlijk wel! Het zal wel gebeuren dat een jurylid op het F2-protocol schrijft dat er op het verkeerde been is lichtgereden. Hier kun je dan de volgende proef extra op letten. Ruiters die proberen om een diploma te halen worden altijd beoordeeld door een onafhankelijk FNRS-jurylid om een zo eerlijk mogelijke beoordeling te krijgen.

Wanneer heb je een promotiepunt in de F-proef?

Als je 210 punten of meer haalt voor je dressuurproef, krijg je een promotiepunt (PP). Als je in de Kennismakingsproef 2 promotiepunten hebt mag je door naar F1.  

Als je in de F1 twee promotiepunten haalt mag je door naar de F2. Haal je daarin ook twee Promotiepunten en haal je het theorie-examen dan krijg je het diploma F2 uitgereikt.

Heb je je F2 diploma behaald en rijdt in een niveau 2 les overleg dan met je instructeur of je al toe bent aan het rijden van een F3 proef, neem dit advies ter harte.

Voor de F3 t/m F12 proeven heb je minimaal 3 Promotiepunten nodig om door te stromen naar het volgende niveau en moet je over naar het volgende niveau bij 5 promotiepunten.

Ben je bij de F13 aangekomen? Dan heb je t/m F20 minimaal 4 Promotiepunten nodig om door te stromen. Ook hier geldt dat je bij 5 promotiepunten over moet naar het volgende niveau. De theorieproeven F2,F4,F6,F8,F10 en F12 worden meegenomen in de beoordeling. Hierbij mag je maximaal 3 fouten maken om te slagen voor de diplomaproef.

Een F-proeven dag op de Goudse manege

Inschrijven

Een F proeven dag op de Goudse manege begint natuurlijk bij het opgeven voor de proef.
Inschrijven en betalen kan alleen via onze website www.degoudsemanege.nl. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Controleer voor het inschrijven goed in je ruiterpaspoort welke F-proef je moet rijden, je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor het inschrijven is het belangrijk dat je 3 voorkeurspaarden en/of pony’s opgeeft, waarop je al gereden hebt. Wanneer er paarden of pony’s aangevraagd worden die echt te groot of te klein zijn zal het wedstrijdsecretariaat een paard of pony aanwijzen. De keuze van paard of pony kan na inschrijving niet meer worden gewijzigd. Wanneer een paard of pony geblesseerd is zal het wedstrijdsecretariaat een ander paard of pony toewijzen.
Kijk ook even goed in het document ‘aanvragen paarden en pony’s voor de F-proeven” of jouw voorkeurspaard/pony wel opgegeven kan worden. Dit document kun je vinden op de website of op het prikbord.  Als je er zelf niet uitkomt, vraag dan even advies aan jouw instructeur.

Sluiting wedstrijdlijst en betaling

10 dagen voor de betreffende wedstrijd sluit de inschrijving. Je kunt je dan helaas niet meer opgeven. Als de wedstrijdlijst eerder vol is, sluit deze ook.

Startlijst

Ongeveer een week voor de wedstrijddatum zal de startlijst op het prikbord van de manege hangen. Ook wordt deze gedeeld op facebook en Instagram.

De algemene regels

 • Lever bij binnenkomst je ruiterpaspoort in bij het secretariaat.
 • De manen en/of staart van paarden en pony’s mogen ingevlochten worden.
 • De bruine dekjes van de manege worden gebruikt. Een eigen wit dekje is ook toegestaan. Het is niet toegestaan om het dekje te wisselen tijdens de F1 en F2 proeven, als de pony nog opgezadeld is als je moet losrijden of als de proeven dicht op elkaar zitten. De paarden/pony’s zijn zo ingedeeld dat het voor hun het minst belastend is. Een dekje wisselen is belastend voor de pony gezien het opnieuw opzadelen/aansingelen.
 • De paarden/pony’s rijden met een elastiek tenzij anders aangegeven met een * achter de naam op de startlijst.
 • Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Indien er een ruiter uitvalt, schuift het startnummer op.
 • F3 ruiters en hoger rijden los voorafgaande aan hun proef (zie de startlijst voor de tijden)
 • Probeer voor het losrijden je beugels op stal al enigszins op maat te maken. Dit scheelt tijd.
 • Ouders/begeleiders zijn toegestaan in de stal, echter niet langs de rijbaan tijdens het losrijden en de proeven.
 • De ringmeester ziet toe op de juiste startvolgorde en orde in de stal.
 • De organisatie kan zorgen voor een lezer voor elke proef.
 • Bij 210 punten of meer verdient de ruiter een promotiepunt en een vaantje.
 • Per F-categorie is 1 medaille beschikbaar voor de ruiter met het hoogste puntenaantal (mits 210 of meer).
 • De prijsuitreiking vindt plaats zoals aangegeven op de startlijst.
 • Tijdens de prijsuitreiking draag je je wedstrijdtenue.
 • Een gemiddelde proef duurt ongeveer 8 minuten. Een kennismakingsproef/F1/F2 proef ongeveer 10 minuten.

Overig informatie startlijst

De volgende informatie kun je ook vinden op de startlijst;

 • Of de A of de B versie gereden wordt.
 • Hoe laat jij los mag rijden. Mocht jouw paard/pony tijdens het losrijden 2x ingedeeld zijn, dan rijdt de ruiter die als laatst mag starten het eerst los. Daarna wissel je met de andere ruiter.
 • Op welk paard/pony je rijdt en in welke volgorde.
 • Of je je hebt ingeschreven voor de theorie. De theorie mag je bij het secretariaat maken op een voor jou geschikt moment.
 • Welke F-proef je rijdt.
 • Wie er op welk moment beschikbaar is als ringmeester, lezer, schrijver en wie jou begeleidt bij het losrijden.

Aanvulling vaardigheid en springen

Inschrijven en betaling

Voor het inschrijven en de betaling van de proeven gelden dezelfde regels als bij de F-proeven.

Kleding

Tijdens de vaardigheid en springproeven gelden dezelfde kledingvoorschriften als tijdens de F-proeven. De zweep mag niet langer zijn dan 75 cm.

Startlijst

Kijk goed naar de startlijst. Hierop staat aangegeven wanneer we gaan opbouwen, rijden en het parcours gaan verkennen. Indien er een ruiter uitvalt, schuift het startnummer op. Ook staan hier de algemene regels voor die dag op.

Vaardigheid 1,2 en 3

Er zijn drie niveaus vaardigheidsproeven waarbij de advieshoogte als volgt is:
Va1: 40 cm
Va2: 50 cm
Va3: 50-70 cm

Je mag deelnemen aan vaardigheid 1 wanneer je in niveau 3 rijdt en in overleg met de instructie (minimaal 1 promotiepunt in de F3).

Deelname springen en promotiepunten

Je mag deelnemen aan de springwedstrijd wanneer je 2 promotiepunten hebt behaald in vaardigheid 1, 2 en 3 en je de theorietoets hebt behaald.
Tevens heb je een promotiepunt in de F4 .

Tijdens de springwedstrijden rijden wij 3 klassen. De S40, S60 en S80.
Wanneer je 3 promotiepunten en de bijbehorende theorietoets hebt behaald (maximaal 3 fouten), mag je door naar de volgende klasse. Je kunt maximaal 10 promotiepunten halen in een klasse. Je krijgt een promotiepunt bij 60 punten of meer. Vanaf 75 punten krijg je 2 promotiepunten.

Overig

Een elastiek is tijdens de vaardigheidsproeven is in overleg met de jury toegestaan.
Een elastiek tijdens de springwedstrijd is niet toegestaan.   Wedstrijdreglement FNRS-ruiteropleidingen Algemeen
Zie reglement Leer paardrijden met plezier deel 1 (brons) op onze website

Wij wensen jullie heel veel plezier tijdens het rijden van de proeven!